E-commerce

Online verkopen zijn een belangrijk onderdeel van de hedendaagse logistiek geworden. Relatief kort geleden stond het nog in de kinderschoenen, maar vandaag de dag is het uitgegroeid tot een belangrijk, maar ook complex, verkoopkanaal. Om klanten te winnen en te behouden is het belangrijk de juiste klantbeleving te realiseren, klantverwachtingen waar te maken en de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten opereren.

Waar het jaren geleden nog vrij eenvoudig begon is het nu belangrijk dat alle data, systemen, hardware en processen optimaal op elkaar afgestemd zijn. De juiste klantinformatie (Big data) is de drijfveer voor de processen, maar is ook bepalend voor uw voorraadpositie. Datamanagement, maar ook demand planning zijn dan ook steeds belangrijkere activiteiten binnen bedrijven geworden.

Organisatie van de juiste processen, routes, bezetting en onderlinge afstemming dient er vervolgens voor om zo (kosten)efficiënt mogelijk te opereren en te voldoen aan de klantenverwachtingen. Het is immers belangrijk waar te maken wat men beloofd, daarbij in acht nemend dat de klant steeds veeleisender wordt en de concurrentie ook niet stil zit. Eenmaal buiten u bereik speelt de aflevering aan de klant een belangrijke rol, de bekende last mile. Hierbij spreken we dan nog niet eens over de retourzendingen die bij velen nog steeds hoofdbrekens veroorzaken.

Al met al voldoende zaken om als bedrijf uw hoofd over te breken. Immers met een toenemend volume stijgt ook de complexiteit van uw werkzaamheden. Het wordt daarom steeds belangrijker adequaat advies en passende ondersteuning te krijgen en de juiste mensen tot u beschikking te hebben of op projectbasis in te kunnen huren. Ordinatio is gespecialiseerd in Supply Chain (gerelateerde) projecten, advies, ondersteuning (WMS/ERP) en implementaties.

Wilt u weten op welke wijze Ordinatio u concreet van dienst kan zijn, neem dan contact met ons op. Meer informatie vindt u op onze website. www.ordinatio.nl / ln.oi1695878462tanid1695878462ro@of1695878462ni1695878462/ +31 73 851 77 67