Communicatie, misschien wel een van de belangrijkste elementen binnen samenwerking en het leiden van een organisatie. Welke middelen ons ook ter beschikking staan, vaak zit hier de crux van conflicten en issues. Gytha Heins schreef onlangs een artikel waarin ze zei dat “van alle teams op de werkvloer functioneert 80{61a8e3c9013727875d9a1bf9100d2eadbe57ecbeaf85a25eb3c24843ae0ec717} niet, doordat mensen elkaar niet open en eerlijk aanspreken op hun gedrag”. Een stelling die vrij concreet is, maar in de basis begint het al met het feit dat er bijna niet of niet op de juiste manier gecommuniceerd wordt.

Ongemakken in een organisatie, profit, non-profit, maar ook verenigingen zijn regelmatig te wijten aan communicatie, of beter gezegd het ontbreken daarvan of niet op de juiste wijze. De eerste vraag is waarom communiceren we niet of nauwelijks, zeker als het gaat over intermenselijke zaken? Angst, te druk? Zeker dat laatste wordt nog regelmatig als een excuus gebruikt. Of denken we dat de ander het al weet of zou moeten weten, want het staat immers al ergens opgeschreven. Het is hierbij belangrijk te beseffen dat de ontvanger het anders kan zien, of simpelweg geen weet heeft van de het document of de plek waar de informatie te vinden is. Ga eens bij jezelf na, weet jij in deze huidige tijd van informatie overflow alle zaken te vinden en een onderscheid te maken zonder dat je er in specifieke zaken op gewezen wordt. Hoogst waarschijnlijk niet. Waarom er dan van uitgaan dat jouw beoogde ontvanger wel van alles op de hoogte is. Hoe ga je het dan wel oppakken? Door een mail te sturen? Naar ons idee is dat niet de manier waarop je tussen mensen onderling communiceert. Wordt deze mail wel (volledig) gelezen en zou de ander deze niet anders (lees verkeerd) kunnen interpreteren. Is het niet zo dat bij intermenselijke vraagstukken persoonlijk contact het beste werkt. Ga gewoon weer “ouderwets” het gesprek aan en gebruik mail bij voorkeur voor feitelijke informatie overdracht.

Het tweede punt is de wijze waarop, of zoals de Fransen zeggen, “C’est le ton qui fait la musique” (het is de toon die de muziek maakt). Denk bij het aangaan van een gesprek na over de wijze waarop je dat gesprek aangaat. Als Nederlanders staan wij bekend als kritisch volk, maar direct met gestrekt been een gesprek in gaan heeft vaak weinig zin. Leef je ook eens in in de ontvanger. Wat in jouw ogen wellicht vanzelfsprekend is of niet goed gaat, daarvan kan de ander een andere perceptie hebben. Misschien zijn er wel andere, belangrijke, argumenten waarom een ander deed wat hij of zij deed. Ga er in een gesprek dan ook in eerste instantie vanuit dat je ontvanger een positieve insteek heeft, in de basis sta je immers voor hetzelfde doel. Jullie doel is hetzelfde, maar de weg ernaar toe kan voor beide anders zijn. Positief opbouwend kom je al een stuk verder in de onderlinge samenwerking. Leg nadruk op de zaken die wel goed gaan en geef ook eens een compliment. Misschien een hulpmiddel, maar 1 maart is het nationale complimenten dag!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op:

Mail: ln.oi1679899949tanid1679899949ro@of1679899949ni1679899949

Website: www.ordinatio.nl

Telefoonnummer: 073 – 851 77 67 (tijdens kantooruren)